Garanti Şartları

Moonironhome Garanti Şartları

Moonironhome [moonironhome.com] üzerinden verilen siparişlere ait ürünlerin garantisi, teslim süreci tamamlandıktan sonra başlar.

Moonironhome garanti süresi teslim edilen ürünün tarihinden itibaren 2 (iki) yıl geçerlidir. Moonironhome teslim edilen ürünlere ait farklı parçalar için sözleşmede yer alacak şekilde farklı garanti kapsamı / garanti süresi teminatları verebilir.

Moonironhome tarafından teslim edilen ürünler, ürünlerin ‘’normal’’ kullanım şartlarında geçerli olur. Teslim edilen ürünlerin kullanımı, ürüne uygun olarak yapılmak durumundadır. Ürünün düzgün kurulumu garantinin geçerli olması için ‘’doğru’’ olarak yapılmalıdır.

Moonironhome belirtilen garanti süreci içerisinde malzeme, işçilik, montaj hatalarından kaynaklı sorunlarda hiçbir ek ücret talebi yapmaksızın, ürünün tamirini gerçekleştirecektir.

Moonironhome Garanti koşulları kapsamında ALICI’ya yeni bir ürün sunabilir, muadil bir ürün teklifi yapabilir. Garantisi süren ürünün tamir edilememesi, ürün gamında yer almaması durumunda Moonironhome tarafından en az eşit olarak nitelendirilen ürünler sunulur.

Tüketicinin onarım hakkını kullandığı durumlarda;
Ürünün garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
Tamir için belirtilen azami süreye uyum sağlanmaması,
Tamirin mümkün olmaması ya da benzeri durumların geçerli bir raporla belirlenmesi durumunda;
ALICI ürün için bedel iadesi, bedel indirimi, mümkün ise ayıpsız misliyle değiştirilmesini talep edebilmektedir. Satıcı tüketici tarafından gelen talepleri, rapora uygun olarak karşılaşmakla sorumludur.

Tüketici ürünün garanti kapsamında ve sözleşmede yer alan sorumluluklarına uygun olarak tamir edilmediğini, değiştirilmediğini, iade alınmadığını düşündüğü durumlarda İl Hakem Heyetlerine ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvuru yapabilir.